helle-og-mette

Forventninger fra to nye stærke profiler

I samarbejde med en lang række personer indenfor både forskning og erhverv arbejder Inspiring Denmark på at tiltrække internationale kongresser til regionen. Blandt disse personer er Inspiring Denmarks ambassadørkorps ”Ambassadors of Inspiring Denmark”, som består af 85 toneangivende personer fra Syddanmark. Inspiring Denmark rekrutterer ambassadørerne bredt, således at mange områder med internationalt kongrespotentiale er dækket ind.

På et festligt ambassadørarrangement den 3. november 2016 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia udnævnte korpsets protektor, Regionsrådsformand Stephanie Lose 10 nye ambassadører.

En af de nye ambassadører er Helle Adolfsen, som er sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt. Hun har store forventninger til rollen som ambassadør samt til regionen som international kongresdestination.

Jeg forventer, at jeg kan bruge ambassadørnetværket i Inspiring Denmark til at udveksle erfaringer og få inspiration fra andre ambassadører, der også arbejder på at trække internationale kongresser til regionen. Overordnet er vi ambassadører jo med til at sikre, at der kommer nye gæster til landet. Vi skal ikke ”hapse” gæster fra andre danske byer, men vi skal sikre at udlandet kender til vores styrkepositioner i Syddanmark. I tiltrækningsarbejdet skal vi ikke kun begrænse os til at tænke Sygehus Lillebælt, men vi skal tænke større end det. Hvilke personer har vi på tværs af specialer og forskningsområder i regionen, som f.eks. er præsidenter eller formænd i internationale fora, og som den vej igennem vil kunne tiltrække en kongres til regionen.

Desuden skal vi huske, at vi her i regionen har mange hoteller og byer, som kan løfte de store internationale konferencer. Et par eksempler er LEGOLAND® Hotel & Conference med en stor kapacitet og Hindsgavl Slot med historiske og helt unikke rammer.

 

Også Mette Højborg, direktør for selskabet Capital of Children i Billund var en af dem, som på dagen fik overrakt en glasstatuette som symbol på optagelsen i korpset.

 

Jeg vil bruge netværket i korpset til at udvide mit netværk i Region Syddanmark. Et netværk der rummer mennesker og organisationer, som alle har en interesse i at skabe vækst og udvikling i regionen – blandt andet ved at øge den globale kendskabsgrad til regionens styrkepositioner. Og så forventer jeg selvfølgelig at få en større viden om de mange spændende internationale konferencer, der er relateret til vores styrkepositioner. Tiltrækning af internationale konferencer vil for Capital of Children betyde en masse ny viden, internationale netværk og samtidigt vil vi øge kendskabsgraden til Capital of Children og de initiativer som udgår herfra, siger Mette Højborg.   

 

De øvrige 8 personer som den 3. november blev optaget i Inspiring Denmarks ambassadørkorps er:

  • Jørgen Andersen, direktør for Green Tech Center, Food Innovation House og Resilience House i Vejle
  • Glenda Napier, adm. direktør i den nationale klyngeorganisation Offshoreenergy.dk.
  • Tina Svenstrup Poulsen, ledende overlæge på hjertemedicinsk afdeling på OUH
  • Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør for CLEAN, som er Danmarks grønne energi- og miljøklynge.
  • Shomit Ghose, adm. direktør og partner i den Silicon Valley-baserede venturevirksomhed ONSET Ventures.
  • Per Busk, administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus, der omfatter sygehusene i Esbjerg og Grindsted og veneklinikken i Brørup.
  • Bolette Van Ingen Bro, direktør for Cluster Excellence Denmark, som er den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark.
  • Birgit Kjærside Storm, lektor og kemiingeniør i Ingeniørforeningens bestyrelse.

 

Inspiring Denmarks ambassadører er leverandører af økonomisk vækst på hotellerne og konferencecentrene i regionen, men de er i høj grad også med til at understøtte Syddansk Vækstforums målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser. De kongresser, som Inspiring Denmarks ambassadører har været involveret i at tiltrække siden 1. november 2015 udgør en samlet forventet omsætning på op til 9.041.825 kr. efterhånden som kongresserne afvikles. På dagen blev også givet en særlig tak til de 3 ambassadører, der siden det sidste ambassadørarrangement i maj har påtaget sig værtskab for en international konference, se ambassadører som blev hædret her.  

Oversigt med alle Inspiring Denmarks ambassadører her.

Se billeder fra dagen her