Et par afsluttende ord…

Niels Anders Thorn fortæller nedenfor om hans rolle som ordstyrer ved Inspiring Denmarks ambassadør-arrangement. Læs også et par afsluttende ord fra oplægsholder Henrik Lehmann Andersen omkring hvad hans ledelsesstil har betydet for ham på det personlige plan samt givet af udfordringer.  Nederst finder du billeder fra dagen. 


Niels Anders Thorn, ordstyrer

Niels Anders Thorn er ikke kun kendt som instruktør og skuespiller i film som bl.a. Forbrydelsen og Strisser fra Samsø. Niels Anders Thorn er også en brugt foredragsholder, med særlig fokus på konkrete redskaber til at blive bedre til at kommunikere godt, humoristisk og præcist. For Niels Anders Thorn var indgangsvinklen til Inspiring Denmarks ambassadør-arrangement, hvorledes der skabes bedst mulig kommunikation på tværs af landegrænser og nationaliteter. Vi stillede efter arrangementet Niels Anders Thorn et par hurtige spørgsmål omkring emnet: 

Du har arbejdet i udlandet i flere år, hvad har det betydet for din måde at kommunikere på?
“Det har lært mig at stole mere på mit hjerte. Mit hoved er farvet af de vaner og den kultur jeg er oprundet af – Mit hjerte taler fra det sted i mig, jeg deler med alle andre – uanset hvor på kloden de er født.”

Forklar 2 punkter indenfor personlig formidling, som du mener at folk generelt burde have mere fokus på i deres professionelle kommunikation med hinanden?  
“Det er helt essentielt at forstå at 90% af personlig formidling ingenting har at gøre med den faglige information der bliver delt. Det handler om at mærke forbundethed. Det at være sammen med et andet menneske og føle sig set og genkendt. I den forbindelse er det vigtigt at holde de tanker der tænker forud i stramme tøjler og holde al sin opmærksomhed på modparten lige her og nu! Lytte til og åbne for at man kan mærke den anden og sig selv på samme tid.” 

 .

Henrik Lehmann Andersen, oplægsholder

En af oplægsholderne på dagen var Henrik Lehmann Andersen, som tidligere har været direktør i Odense Zoo, og nuværende direktør i Nordea Fonden. Fokus på dagen var forandringsledelse og det internationale netværks betydning for den udvikling, som førte til, at Odense Zoo er blevet hædret med titlen ”Europas bedste zoo” i 2013 og 2015. I forlængelse af et særdeles inspirerende og underholdende oplæg stillede vi ham følgende spørgsmål:

Hvad har de mange år med fokus på vedvarende ros til de ansatte gjort for dig på det personlige plan?
“Ledelsesmetoden med træning og gentagelse har betydet, at jeg har været i stand til at holde snuden i sporet og en ret stram retning gennem meget lang tid. Så vedholdenhed og tålmodighed er dyder, som ikke nødvendigvis er mine personlige, medfødte dyder. Men dem har jeg kunnet tillære mig gennem en så stærkt struktureret metode.” 

Hvad er den største udfordring ved at lede på ovenstående måde?
“Den største udfordring er helt bestemt, at du er nødt til at blive ved med det – om ikke til evig tid så dog så længe, som du bliver på den pågældende arbejdsplads. Det kan virke skræmmende og dermed afskrækkende for mange ledere.”

 .

Billeder fra arrangementet:  
Se billeder fra arrangementet her