Ambassadører hædres for konferencearbejde for millioner

I oktober 2018 kunne VisitDenmarks rapport for mødeindustrien fortælle, at Syddanmark er kongres- og konferencedeltagernes foretrukne mødested med 1,28 mio. besøgende hvert år.

Et imponerende antal i en industri, der hvert år omsætter for 26 mia. kroner på nationalt plan.

Torsdag d. 1. november 2018 mødtes nogle af personerne bag tiltrækningen af en stor del af konferencerne i Messe C til Inspiring Denmarks årlige ambassadørmøde. Her skulle protektor for Inspiring Denmarks ambassadørkorps Stephanie Lose udnævne fem nye ambassadører til korpset.

Det drejede sig om

  • Managing Director ved Plast Center Danmark Dorte Walzl Bælum
  • Lægelig direktør ved Sygehus Lillebælt Mads Koch Hansen
  • Lægelig direktør ved OUH Michael Dall
  • Sygeplejefaglig direktør ved OUH Mathilde Schmidt-Petersen
  • Rektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Erik Knudsen.

Udover de nyudnævnte ambassadører blev klinisk lektor ved H. C. Andersen Børnehospitalet Arne Høst, forskningsleder ved OUH Moustapha Kassem, ledende overlæge ved OUH Bjarne Rønde Kristensen og sektionsleder ved Aalborg Universitet Jens Bo Holm-Nielsen hædret for en særlig indsats.

De hædrede konferenceværter

Moustapha Kassem

For sin indsats i forbindelse med tiltrækningen af 5th Bone Marrow Adiposity

Professor, forskningsleder og overlæge i endokrinologi Moustapha Kassem fra Medicinsk Endokrinologi, KMEB på Odense Universitetshospital.
Formålet med konferencen er at skabe et miljø, der giver mulighed for udveksling af viden og diskussioner i det spirende felt inden for knoglemarv og overvægt. På dette todages møde vil eksperter fra hele verden præsentere og diskutere emner inden for feltet.

Bjarne Rønde Kristensen

For sin store indsats i forbindelse med tiltrækningen af 13th Annual Meeting on Robotic Gynaecological Surgery – SERGS

Ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen fra Gynækologisk og obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital.
Bjarne Rønde Kristensen har gjort et enestående arbejde for at tiltrække internationale konferencer og viser flotte resultater. I juni måned var han vært for to nordiske kongresser. 5th Nordic Conference on Endemetriosis – NCE og 41st Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology – NFOG. Sidstnævnte talte 844 deltagere. Sidstnævnte er en af de største nordiske kongresser, der er afholdt i Region Syddanmark.

Bjarne Rønde Kristensen og kongressen har ligeledes banet vejen for, hvordan en kongres kan bruge outreach og borgerinddragelse. Dette har vist, hvordan en kongres samtidig kan skabe merværdi for værtsbyen.

Bjarne Rønde Kristensen og afdelingen for gynækologi og obstrektik har desuden vundet konferencen European Symposium in Robotic Gynaecological Surgery – SERGS. En konference, der er den europæiske platform for gynækologer, der udfører og udvikler robotassisteret kirurgi.

Jens Bo Holm-Nielsen

For sin i arbejdet med konferencen Large Scale Bioenergy Lab 2 Conference.

En stor tak til Jens Bo Holm-Nielsen fra Department of Energy Technology ved Aalborg Universitet i Esbjerg.
Jens Bo Holm-Nielsen er uden tvivl vores danske spydspids inden for bioenergi. I et samarbejde med Messe C og deres Nutri Fair messe, er det lykkedes at skrue et yderst spændende og internationalt program. Her kigges på fremtidens muligheder inden for bioenergi i form af LSBL2 – Large Scale Bioenergy Lab 2-konferencen.

Derudover hædres han også for godt samarbejde i forbindelse med afholdelsen af EUBCE Technical Tour til Holsted. Det er sådanne initiativer, der er med til at skabe international interesse for vores danske løsninger.

Sidst, men ikke mindst, skal Jens Bos arbejde med at aktivere nye forskere i arbejdet med konferencer. Der er brug for nye kræfter og idéer på konferenceområdet! Her hjælper Jens Bo til med indførelsen af konferenceafholdelse som fast del af sine ph.d.-studerendes uddannelse.

Arne Høst

For sit store engagement i EAACCI – The European Academy of Allergy and Clinical Immunology

En stor tak til Arne Høst fra Hans Christian Andersen Children’s Hospital – Paediatric Department ved OUH.
Gennem sit engagement i sammenslutningen har Arne Høst formået at samle 25 af de bedste inden for pædiatrisk allergologi og immunologi til et Indoor Climate and Allergy Seminar i Nyborg i netop disse dage. Derfor kan han heller ikke være tilstede, men Inspiring Denmarks medarbejdere vil sørge for, at hæderen overbringes til ham.

Arne Høst har med sit arbejde i denne sammenhæng påtaget sig at promovere ekspertise og stimulere konkurrencen inden for pædiatrisk allergiforskning. Med dette skal han medvirke til at lette samarbejdet inden for feltet, at skabe muligheder for unge forskere inden for pædiatri samt være medskaber af akademiske karrieremuligheder inden for allergi.


FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. 

Læs mere om ambassadørerne.