Resultater

Internationale konferencer og kongresser er et prioriteret indsatsområde for Region Syddanmark. For at understøtte dette arbejde etablerede Region Syddanmark og Inspiring Denmark i fællesskab den 10. maj 2012 et Ambassadørkorps, Ambassadors of Inspiring Denmark, bestående af toneangivende personer inden for forskning og erhverv i Syddanmark. Ambassadørkorpset har Regionsrådsformand Stephanie Lose som protektor.

Formålet med Ambassadørkorpset er at identificere kongresmuligheder, bringe Syddanmark i spil og påvirke beslutningsprocesser, så vi i fællesskab kan sætte Syddanmark på verdenskortet.

Nedenstående grafik viser antallet af vundne kongresser, som Inspiring Denmark har været involveret i.

 

 

  ..