Forskertalentpris banede vej for nordisk konference

Klinisk Farmakologi og Farmacis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning står bag den første nordiske konference om personlig medicin.

 

I de sidste dage af maj og første dag i juni i 2018 lægger Hotel Nyborg Strand i Nyborg lokaler til den første nordiske konference i personlig medicin, First Nordic Conference on Personalized Medicine.

Bag konferencen står Klinisk Farmakologi og Farmaci ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet med adjunkt Tore Bjerregaard Stage og professor og forskningsleder Kim Brøsen i spidsen.

Det er første gang, at konferencen holdes, og vi har valgt at navngive den First Nordic Conference on Personalized Medicine i håbet om, at andre i Norden vil holde den næste, siger Tore Bjerregaard Stage.

 

Talentkroner

Faktisk kan størstedelen af æren for konferencen, der tiltrækker ca. 100 deltagere, tilfalde ham. For tre år siden fik den dengang 28-årige farmaceut og forsker Sapere Aude – DFF-forskertalentpris for sit forskningsprojekt ”Kan variation i gener forudsige alvorlige smerterelaterede bivirkninger ved brug af kræftlægemidlet paclitaxel?”

Prisen udløste en ekstra bevilling på lige knap en halv mio. danske kroner, som var øremærket til at arrangere en international konference på dansk grund. First Nordic Conference on Personalized Medicine er resultatet af det.

Jeg var heldig nok til at modtage prisen, og bevillingen er blevet brugt på denne konference, som slet ikke kunne have ladet sig gøre uden. Så jeg er meget taknemmelig for den mulighed, det har budt mig, siger Tore Bjerregaard Stage.

 

Bedre behandling i fremtiden

Konferencens emne rammer ind i et interessant og aktuelt spørgsmål – nemlig, hvorfor lægemidler virker hos nogle, men ikke hos andre. Og hvorfor det giver alvorlige bivirkninger hos nogle, men ikke hos alle.

En øget forståelse for det paradoks vil kunne hjælpe os til at målrette behandlingen bedre i fremtiden, påpeger han.

 

Konferencen er Tore Bjerregaard Stages første, og det har været lærerigt.

 

Bredt netværk og stor viden

– Det er mere udfordrende at arrangere en konference, end jeg lige først havde regnet med. Men jeg har heldigvis fået god hjælp af Inspiring Denmark med at få organiseret grundlaget for konferencen. Jeg havde stor glæde af deres brede netværk og viden omkring opstartsfasen, siger han.

Det er helt afgørende, at Inspiring Denmark har et godt samarbejde med værterne. I dette tilfælde Tore Bjerregaard Stage, som er meget passioneret omkring sit fagområde og har et stærkt drive for at udvide sit internationale netværk, siger Lene Lysholt, Project Manager hos Inspiring Denmark, og uddyber:

Man skal jo huske på, at det drive og engagement skal findes i en hverdag, der i forvejen er rigeligt fyldt op med forskning, undervisning og alt muligt andet. Alligevel bliver der fundet frivillige kræfter til at arrangere en international konference, og det er her, vi kan understøtte og hjælpe værterne, så de får mere tid til at fokusere på det faglige indhold i konferencen.

Øger sit netværk

Tore Bjerregaard Stage har endnu ikke gjort sig tanker om forventningerne til konferencen – udover at han håber, at den bliver en succes. Men allerede nu mærker han personligt effekten af at være vært for en større international konference.

Jeg har indtil videre fået et større netværk inden for mit felt, ikke kun i Danmark, men også i resten af verden. Og så har jeg fået erfaring med at arrangere større møder, siger Tore Bjerregaard Stage.

Læs mere om konferencen på hjemmesiden