Om Inspiring Denmark

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme, som gratis hjælper erhvervsliv og forskermiljøer med at trække internationale kongresser og konferencer til regionen.

Vi hjælper blandt andet forskere, mødeplanlæggere, virksomheder og organisationer med at vinde og planlægge internationale arrangementer på et højt og professionelt niveau. Vi tilbyder gratis rådgivning og sparring til alle med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i Syddanmark.

De internationale kongresser og konferencer er med til at skabe øget omsætning og job i mødeindustrien i Syddanmark. De bidrager desuden til videndeling, international synliggørelse og netværksdannelse inden for syddanske styrkepositioner på andre erhvervsområder.

Inspiring Denmark er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som finansieres af midler fra blandt andet Syddansk Vækstforum (frem til 2020), kommuner, hoteller og konferencesteder.

Visionen
Vi vil være Danmarks førende region for udvikling og tiltrækning af internationale konferencer og kongresser.

Igennem motiverede kongresværter, dygtige medarbejdere og offentlig/private-samarbejder vil vi identificere, udvikle og tiltrække internationale kongresser og konferencer til afholdelse i Syddanmark. Dermed markedsføres regionen som attraktiv konferencedestination, og indsatsen for øget vækst og jobskabelse med udgangspunkt i de syddanske styrker og potentialer understøttes.

Samarbejderne
Inspiring Denmark arbejder tæt sammen med de største vidensinstitutioner i regionen, en række kommuner, erhvervsturismeindustrien, erhvervsklynger, virksomheder og Region Syddanmark. Vi binder de rigtige aktører sammen, tilrettelægger og udarbejder bud på afholdelse af internationale kongresser og konferencer.

Gennem vores stærke netværk, dygtige medarbejdere og mangeårige kompetence på området har vi succes med at tiltrække kongresserne til afholdelse på syddanske hoteller og konferencesteder.

Et korps af ambassadører bakker vores arbejde op, og er med til at motivere deres kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om ambassadørerne her.