inspiring denmark

Om Inspiring Denmark

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi hjælper erhvervsliv og forskermiljøer med at trække internationale konferencer til Syddanmark

Vi hjælper blandt andet forskere, mødeplanlæggere, virksomheder og organisationer med at vinde og planlægge internationale arrangementer på et højt og professionelt niveau. Hos Inspiring Denmark tilbyder vi gratis rådgivning og sparring til alle med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i Syddanmark.

De internationale kongresser og konferencer er med til at skabe øget omsætning og styrkelse af jobskabelsen i Syddanmark. De bidrager desuden til videndeling, international synliggørelse og netværksdannelse inden for de syddanske styrkepositioner såsom energi, offshore, robotter og design.

Inspiring Denmark er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Vi finansieres blandt andet af midler fra Syddansk Vækstforum (frem til 2020), institutioner, kommuner, hoteller og konferencesteder. Læs mere om vores partnerskabsaftaler.


Visionen

I Inspiring Denmark sigter vi efter at gøre Syddanmark til den førende landsdel for udvikling og tiltrækning af internationale konferencer og kongresser.

I stærkt samarbejde med motiverede kongresværter, dygtige medarbejdere og offentlig/private-samarbejder vil vi identificere, udvikle og tiltrække internationale kongresser og konferencer til afholdelse i Syddanmark.

Dermed markedsføres Syddanmark som attraktiv konferencedestination. Og indsatsen for øget vækst og jobskabelse med udgangspunkt i de syddanske styrker og potentialer understøttes.


Samarbejde

Inspiring Denmark arbejder tæt sammen med de største vidensinstitutioner i Syddanmark, en række kommuner, erhvervsturismeindustrien, erhvervsklynger, virksomheder og Region Syddanmark. Vi binder de rigtige aktører sammen, tilrettelægger og udarbejder bud på afholdelse af internationale kongresser og konferencer.

Gennem vores stærke netværk, dygtige medarbejdere og mangeårige kompetence på området har vi succes med at tiltrække kongresserne til afholdelse på syddanske hoteller og konferencesteder.

Et korps af ambassadører bakker vores arbejde op, og er med til at motivere deres kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om ambassadørerne og deres tanker om samarbejdet her.