Månedens mødested: Et konferencecenter med LEGO ® i sit DNA

Velkendt er det over hele verden, at LEGO ® lægger op til leg, og når børn får mulighed for at være kreative, fører legen til læring.

Det samme gælder konferencegæster, som oplever, hvordan leg nedbryder vanetænkning og de barrierer, som fx kulturelle forskelle kan bringe med sig. Senior Hotel Sales & Marketing Manager for LEGOLAND ® Hotel & Conference Mads Keblovszki fortæller her om konferencecentrets koncepter.

”Med et 5-stjernet konferencecenter og et 4-stjernet hotel er vi hvert år vært for en række møder, konferencer og kongresser. Vi har rammerne. Auditoriet med den gode akustik og alt det nødvendige udstyr, et stort multirum til udstilling, fleksible mødelokaler og gode værelser.

Med en lufthavn i baghaven og verdens bedste legeplads i forhaven har vi samtidig en unik placering. Som noget helt særligt kan vi afslutte en lang konferencedag med at byde deltagerne på middag i Kongeborgen i LEGOLAND ®. Eller give dem et glas champagne under dybet med udsigt til hajer og kæmpekrabber i ATLANTIS by SEA LIFETM.

Return on Meeting Investment

For os som venue er det vigtigste, at det, deltagerne oplever, er alt andet end hverdagsagtigt. Det handler ikke alene om rammerne. Det handler i lige så høj grad om, hvad vi kan skabe i rammerne i kraft af, at vi har LEGO ® i vores DNA.

Det betyder ikke, at vi laver møder, konferencer og kongresser i børnehøjde. For os er det bedste møde dét, hvor deltagerne oplever, at det var tiden værd. Og hvor arrangørerne tænker, at den investerede mødekrone kommer retur.

Ikke alle møder, konferencer og kongresser involverer leg og kreativitet. Det afhænger af arrangørens ønsker. Når vi hører om succeskriterierne for en konference, har vi muligheden for at tilbyde at facilitere ud fra koncepterne LEGO ® Business & Bricks samt LEGO ® SERIOUS PLAY og værktøjskassen ”The Flow Box”. Den bruger vi fx. til problemløsning.

Uanset session er fokus det, deltagerne opnår ved at være kreative sammen.

En start på en konference kan fx være, at hver deltager får stillet opgaven: Byg en LEGO ® and. Du får ingen brugsanvisning, og du må ikke kigge på, hvad de andre laver. Er der 100 deltagere, får vi måske 75 forskellige ænder. Den ene and er ikke mere rigtig end den anden.

Det viser, at vi betragter verden forskelligt. Og det er et godt afsæt for en god konference.

Det er ikke for sjov

Med kreativiteten skaber vi en form for Gamification, hvor vi sætter nogle regler op. Samtidig vil det altid være fastsat, hvad der er målepunkter og succeskriterier uanset, om det er et møde, en konference eller en kongres.

Det kan fx være: I 2021 skal vi have nået a, b, c. Deltagerne bygger og visualiserer, hvad der skal ske hvert år. De holder fernisering for hinanden. Der er afstemninger, og de får lavet handlingsplaner, de tager med hjem.

Når de kommer retur, har de selv været med til at definere, hvad der skal ske. Det giver kreativiteten mulighed for. Og så gør den, at vi får brudt vanetænkningen og husker bedre. Resultatet er, at læringskurven stiger.

På tværs af kulturer

Det gode ved legen er også, at den kan være ordløs. Det gør, at dem, der ikke plejer at sige noget, kommer på banen. I starten kan det være en barriere at være kreativ. Men når de kommer i gang, er de fleste ikke til at stoppe igen. Selv om de ikke kommer med samme uddannelse og job.

Det betyder også noget, når flere nationaliteter og kulturer er samlet på en konference. For hvad er en handlingsplan fx, hvis man kommer fra henholdsvis Finland eller Indien? Det er lige pludselig ikke det centrale, når man er fælles om at bygge en bro af LEGO ®. Den visualiserer det samarbejde, der fx skal føre en organisation i en ny retning.

Der bliver skabt en fælles forståelse uanset, hvor man kommer fra. Uden, at man mister den faglige del og den røde tråd.

Kreativiteten er dermed ikke kun til team building-sessioner. Vi involverer den på alle typer af møder, konferencer og kongresser.

Det kan være en ægproduktion, der skal lægge en ny strategi, eller læger, der skal være med til at indrette nye operationsstuer eller store energiselskaber, som vi fx har haft inde til sessioner opbygget som et stjerneløb.

Det vigtigste for os er netop, at deltagerne oplever, at det var tiden værd, og arrangøren tænker: Her kom den investerede mødekrone virkelig retur.

Kernepartner i Inspiring Denmark

LEGOLAND® Hotel & Conference har været kernepartner i Inspiring Denmark helt fra starten. Det er vigtigt, at vi som fyrtårne, går sammen, tager ansvar og pusher på, at møder, konferencer og kongresser kommer til at ligge i Syddanmark.

Inspiring Denmark har derudover adgang til toneangivende personer i forskningsmiljøet, som vi aldrig kommer i nærheden af. Det har stor værdi – og ikke bare for os som venue. Det styrker hele regionen, at vi sammen kan skabe vækst både i forhold til viden og økonomi.”


FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. 

Læs mere om LEGO Hotel & Conference