NORDTEK 2016

Teamet bag konferencen NORDTEK byder i morgen omkring 100 nordiske gæster velkommen på Syddansk Universitet (SDU) i Odense. Inspiring Denmark har været med i planlægningsfasen af konferencen, der har Søren Elmer Kristensen, chefkonsulent og afdelingsleder af TEK Forskerstøtte på Det Tekniske Fakultet på SDU som vært.

De tekniske universiteter i Nordeuropa har stærke traditioner for samarbejde med industrien. Dette samarbejde spænder over fælles forskning, uddannelse og innovation. NORDTEK konferencen har til formål at udforske virkningerne af dette samarbejde og sikre, at de tekniske universiteter yder optimalt støtte til industrien. Ledelserne samt en række studerende fra de tekniske fakulteter i Norden vil identificere hvad der er bedste praksis og drøfte, hvordan samarbejdet skal udvikle sig til at maksimere samfundsmæssige fordele. 

Vært Søren Elmer Kristensen siger omkring forventningerne: “Vi håber først og fremmest, at vi bliver en god vært for dette års NORDTEK konference, hvis værtskab går på tur mellem NORDTEK medlemmerne. Dernæst håber vi at lave en konference, som på kreativ og nyskabende vis skaber nye veje inden for samarbejdet mellem industri og universiteterne i Norden. På SDU skal vi som vært for konferencen skabe et fysisk og mentalt rum, hvor der er en god balance med faglig dialog og social interaktion. Vi skal sørge for, at deltagerne hele tiden føler sig inddraget og som en aktiv del af debatten. Vi skal med andre ord med en professionel og grundig tilgang til opgaven sætte de rigtige rammer og redskaber i spil til at deltagerne både får ny viden og bidrager med ny viden til konferencens tema. Endeligt skal vi have fokus på opfølgningen, så deltagerne og øvrige interessenter kan se, at der er mere i håndteringen af temaet end blot konferencen i sig selv.”

Se mere om NORDTEK 2016 her.