Design to innovate – klyngeudvikling som redskab til erhvervsudvikling

Design to innovate er en regionalt forankret, spirende klynge på området design. De faciliterer designprocesser, forsker i design som vækstfaktor og skaber grobund for netværk, udvikling og innovation gennem design.

Klyngeudvikling som et redskab til erhvervsudvikling og vækst er på den europæiske, danske og ikke mindst regionale dagsorden. I Region Syddanmark satses der på design, blandt andet som vækstfaktor. Og her er Design to innovate den centrale klynge på området.

Flere undersøgelser har vist, at virksomheder, der arbejder med design, klarer sig bedre. De har højere eksportandel, og de kan konkurrere på flere parametre end pris.

“Designdrevne innovationsmetoder hjælper bl.a. virksomheder til at se verden gennem deres kunders øjne og dermed være endnu mere målgruppeorienterede. Virksomheder er ofte meget farvede af den specifikke faglighed, de er funderet i. Derfor kan fagligheden godt ligge langt fra deres kunders livsverden. At kunne bruge design kræver adgang til de designkompetencer, der er relevante for lige præcis de typer af udfordringer, den designbrugende virksomhed står med. Samtidig kræver det et netværk med ligesindede virksomheder, som også arbejder med at anvende design og designmetoder” siger Design to innovate.


Se mere om Design to innovate (D2i) lige her. Og læs mere omkring vækst i Region Syddanmark i nyheden “Godt værtskab kræver forankring på højt niveau” her


FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. Læs mere om Inspiring Denmarks arbejde her.