DNA-networking

Vi har alle hver især vores unikke egenskaber og kompetencer, og derfor netværker vi også meget individuelt. Vi har elementer i vores personlighed, der kan spænde ben for vores resultater netværksmæssigt. Men vi har også alle sammen hver især nogle grundlæggende styrker med os i vores personlighed, som vi kan bruge meget mere direkte og aktivt i vores networking, hvis vi vel og mærke er bevidste om dem og tør skrue op for dem.

Se DNA-workbook og læs mere om DNA-networking.