Godt værtskab kræver forankring på højt niveau

Flere internationale konferencer og kongresser finder sted i Syddanmark, og det betyder flere erhvervsturister til regionen end tidligere. Når turisterne fremover lander i regionen, skal de modtages af så professionelle værter, at de får lyst til at komme igen – på konference eller med familien.

Det skal det nye projekt “Strategisk Værtskab” sørge for. Erhvervsturismeorganisationen Inspiring Denmark er tovholder på projektet, som har et projektbudget på i alt 18,8 mio. kroner.

Projektet kræver en stor indsats af regionens byer, og det er Vejle Kommune der står i spidsen for denne del, der kaldes “Byernes værtskab”.

Turismechef Morten Damgaard, VisitVejle har en klar holdning til hvilket netværk der ligger til grund for et godt værtskab. “Jeg tror, at det er vigtigt at der er tale om en strategisk beslutning. Det vil sige at forankringen skal være højt på dagsorden og være højt placeret i systemet. Helst på borgmesterniveau. Hvis ikke det sker, mener jeg helt, at man skal lade være med at satse på at tiltrække internationale møder. Herudfra skal der skabes et netværk bestående af byens erhvervsliv. Det gælder selvfølgelig de aktører, der er relevante i forhold til mødeafvikling: Hoteller, mødesteder, restauranter mv. Men også i øvrige erhvervsnetværk i byen/kommunen. De skal være med til at tiltrække relevante møder. Planlægnings-/afviklingsmæssig bør byen have en task-force med deltagere fra cityforening, Teknisk Forvaltning, turismefremme mv., som kan deltage i koordinering af arrangementer.

Endelig skal byen have gjort sig nogle overvejelser om lige præcis, hvad det er de kan tilbyde på produktside og i forhold til særlige værtskabselementer. Alt efter hvad det er for nogle produkter, skal der også skabes netværk omkring det.

Flere faktorer skal spille sammen for at hæve overliggeren yderligere, men Morten Damgaard er ikke i tvivl om hvor der skal sættes ind. “I forhold til Region Syddanmark mener jeg at styrken er at det står forholdsvist klart at hvis vi overhovedet skal have en chance i konkurrencen med andre destinationer, bliver vi nødt til at stå sammen omkring indsatsen.

Der er også en række relevante erhvervsnetværk/klynger, som kan spille aktivt ind i arbejdet med at tiltrække arrangementer. Desuden har regionen en række markante større virksomheder, der kan være en løftestang. 

Pga. den centrale placering i Denmark er der også en relativ veludbygget kapacitet i de større mødebyer. Den understøttes af en rimelig god infrastruktur.

Endelig er der en række gode historier, der kan udvikles til at sætte krydderi på mødeproduktet. Og virke godt i en salgssituation. H.C. Andersen, vikinger, LEGO, grænseland, nærhed til vand og hav.”

Læs også hvad Convention Manager Diana Andersen, Inspiring Denmark siger giver “pote” når styrkerne i regionen skal markedsføres. Læs nyheden “Projekt Strategisk Værtskab har vind i sejlene” her.