International markedsføring af Syddanmark som mødedestination

Nye internationale initiativer er i øjeblikket på tegnebrættet. Der har netop været afholdt et udviklingsmøde med VisitDenmark om udviklingen af en international markedsføringskampagne af Syddanmark på mødeområdet.

 

Virksomheder og destinationer drøftede udviklingen af en fælles international markedsføringskampagne af Syddanmark som kongres- og mødedestination. Denne udvikling foregår i et samarbejde med VisitDenmark, hvis rolle det er at markedsføre Danmark internationalt. Mødets deltagere drøftede rammerne for en fælles markedsføringskampagne samt en udveksling af idéer og forslag til eksempelvis hvilket marked, der vil være den primære målgruppe for sådan en kampagne.

 .

I øjeblikket er udgangspunktet for rammerne følgende:

 

  • Kampagnens pulje af midler skal nå minimum 0,5 mio. kr. før den kan blive en realitet.
  • Hver deltagende virksomhed skal give kr. 25.000,- pr. år.
  • Samarbejdet bliver mindst en 2-årig aftale og gerne længere.
  • Kampagnens primære målgruppe bliver Hamborg og det Nordtyske marked.

Der var stor interesse for initiativet bordet rundt, og foreløbigt har syv virksomheder tilkendegivet deres interesse for at være med. De relevante destinationer vil tage kontakt til baglandets virksomheder for yderligere at afdække mulige interessenter og samarbejdspartnere til initiativet.

 

Efter sommerferien giver VisitDenmark en skitse til en kampagne, som efterfølgende kvalificeres af de deltagende virksomheder og organisationer, før den færdiggøres og kan eksekveres.

. 

Inspiring Denmark indkalder deltagende virksomheder til det næste møde, som afholdes til september. Hvis du ønsker at være med i initiativet og mødet, kontakt da Inspiring Denmarks direktionssekretær Søs Sørensen på ss@inspiringdenmark.dk