Internationale konferencer er et vigtigt led i strategien

Instituttet for Virksomhedsledelse og Økonomi har et årligt mål om at afholde 3 workshops eller konferencer indenfor deres satsningsområder.

Institutleder Nikolaj Malchow-Møller påpeger, at afholdelse af internationale konferencer og workshops er et vigtigt led i instituttets strategi i forhold til, at blive endnu mere synlige på den internationale forskningsscene. “Konferencer og workshops er med til at øge vores synlighed og tjener ikke mindst som et vigtigt middel til at udbygge og styrke vores netværk. Derfor har vi hvert år som explicit mål at afholde et antal af disse på instituttet. Vi arbejder pt. på at tiltrække en kongres og får i denne sammenhæng hjælp fra Inspiring Denmark, som er særdeles gode til at tilpasse sig vores behov. De har taget direkte del i planlægningen og har budt deres netværk til – de fungere derfor som et stærkt bindeled mellem os og eksterne konferenceorganisatorer. Inspiring Denmarks vigtigste bidrag har dog været at give overblik over, hvilke processer og opgaver, planlægningen af en konference rent faktisk indebærer” siger Nikolaj Malchow-Møller.