Judith Mølgaard, direktør, OUH forventer et stærkt netværk

Inspiring Denmark har samlet Syddanmarks mest eksklusive netværk af regionale ambassadører, som alle yder en stor indsats for, blandt andet, at trække internationale kongresser til regionen og spotte potentielle kongresværter.

Vores korps ‘Ambassadors of Inspiring Denmark’ består efter optagelsen af en række nye Ambassadører af 79 proaktive og visionære Ambassadører, der gør en aktiv indsats for at styrke regionens profil som en attraktiv destination for både nationale og internationale konferencer og kongresser – enten via eget netværk eller som døråbner for Inspiring Denmark.

Der blev den 18. maj på Hotel Svendborg optaget 13 nye Ambassadører:

1. Axel Diederichsen, overlæge, OUH, Hjertemedicinsk Afd.
2. Christian Graversen, Adm. Direktør, Wellfare Tech
3. Jesper Risom, Kvalitets- og Forskningschef, OUH
4. Judith Mølgaard, Direktør, OUH
5. Michael Evan Goodsite, Institutleder, Teknisk Fakultet, SDU
6. Peder Jest, Direktør, OUH
7. Torben Munk Damgaard, Prodekan, Samfundsvidenskabelig Fakultet, SDU
8. Trine Bramsen, MF, Socialdemokraterne
9. Hans Erik Henriksen, Direktør, Healthcare Denmark
10. Jens Peter Steensen, Direktør, OUH
11. Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder Klinisk Institut, SDU
12. Niels Duedahl, Adm. Direktør, Sydenergi
13. Rasmus Anker Møller, Direktør for Det Syddanske EU-kontor.

Se hele listen af Ambassadører her.

Fra 2010-2015 har Inspiring Denmark og en række Ambassadører og værter tiltrukket 71 internationale kongresser. Hvilket betyder en forventet omsætning i regionen på ca. 160 mio. kr. Ambassadørerne har sammen med Inspiring Denmark været fødselshjælper på 29 af disse  kongresser, hvilket betyder en forventet omsætning på ca. 63 mio. kr. Hele 23 af disse kongresser er til afholdelse i 2015.

Judith Mølgaard, direktør på Odense Universitetshospital siger om optagelsen i korpset:

Min forventning til korpset er at få og måske give inspiration i og til et netværk af mennesker med høje kompetencer, stort engagement og visioner for udvikling ikke blot af eget fagområde og ansættelsessted men også for regionen Syddanmark. Jeg forventer at jeg ved næste seminar/ kongres i RSD som jeg bliver medarrangør af med hjælp fra Inspiring Denmark får foldet mit beredskab og viden ud til at jeg/vi på sigt kan tænke i en større mere international skala. På Ambassadørarrangementet den 18. maj blev jeg mødt af en gruppe af stærkt engagerede mennesker med høj grad af kompetencer som på alle måder levede op til mine ret høje forventninger til korpset. Arrangementet var i sin form med input fra inspirerende iværksættere til samtaler ved bordene god og interessant.