Kongres på Hotel Legoland i maj: RoboBusiness Europe 2014

Sidst i maj måned huser LEGOLAND Hotel & Conference kongressen RoboBusiness Europe 2014

Virksomheden Blue Ocean Robotics er med til at organisere kongressen.

Partner & Director Claus Risager fortæller Inspiring Denmark om formålet bag kongressen:

“Formålet med RoboBusiness Europe er at skabe en tættere dialog mellem slutbrugere og dem, der udvikler robotteknologi. Typisk holder robotudviklere og de forskellige slutbrugere af teknologierne events hver for sig. Men der er selvsagt brug for, at teknologiudviklingen følger brugernes behov – ligesom det er værdifuldt for brugerne at blive bekendte med, hvordan de nye teknologier kan hjælpe dem i deres hverdag. RoboBusiness Europe er derfor en afgørende begivenhed for udviklingen i robotteknologien og for forretningsvæksten for robotteknologier.

Vi ser meget frem til RoboBusiness Europe, og vi er med i spidsen af konferencen netop fordi, at formålet med RoboBusiness Europe matcher vores forretning utrolig godt: at skabe bro mellem teknologier og slutbrugere inden for en bred vifte af brancher”

Robotteknologi til Syddanmark

Kongressen har fokus på robotteknologi, og vidensfolk fra hele verden kommer til Billund. Hotel Legoland er stedet hvor kongressen folder sig ud. Robotteknologi er et meget bredt emne, og kongressen er derfor organiseret i en række “spor” (tracks), som deler indholdet op i nogle specifikke emner.

Kongressens tracks er følgende:

  • Healthcare &WelfareTrack
  • ProductionTrack
  • Automobile Industry Track
  • Precision FarmingTrack
  • Waste Management Track
  • Energy Track
  • Play & Learn Track
  • Big Science Track

På Healthcare & WelfareTrack kommer bl.a. Claus Duedal, Project Manager på Odense Universitet Hospital, og taler om muligheder indenfor telemedicin. Duedal er medlem af Ambassadors of Inspiring Denmark, som består af proaktive og visionære videns- og erhvervsfolk, der aktivt gør en indsats for at styrke regionens profil som en attraktiv destination for internationale kongresser.

Inspiring Denmark følger kongressen og glæder sig over et spændende arrangement hos kernepartner, LEGOLAND Hotel & Conference.

FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.