Kongres-team blev klogere på styrker og svagheder

Af Anette Jorsal

Ni medarbejdere ved Odense Universitetshospital forlod for en stund de fødende kvinder, de daglige møder og papirstakkene. De var det ene af to teams, som Inspiring Denmark har valgt blandt sine Ambassadører til en temadag. Målet med dagen var, at styrke teamets arbejde med internationale kongresser. De ni medarbejdere fra OUH udgør et team, som har hentet flere internationale kongresser til Region Syddanmark inden for gynækologi og obstetrik.

Jan Stener Jørgensen, professor i obstetrik og specialeansvarlig overlæge på OUH, begrundede sit ønske om en temadag med et behov for inspiration og redskaber for at komme videre i teksten. Teamet har allerede arrangeret flere internationale kongresser, og flere er på vej, men hvordan kan en succes følges op og gøres endnu bedre.

Teamet valgte bl.a. at sætte fokus på de forskellige persontyper i et team.

  • Vi blev bedre til at erkende styrker og svagheder i holdets sammensætning. Nogle er f.eks. innovative og empatiske, andre er målrettede eller perfektionistiske, og alle er vi forskellige.
  • Det bliver rigtig interessant, når man forstår at skabe et team, hvor de forskellige elementer spiller sammen, i stedet for at de står i hver sin ende af skoven og råber til hinanden, siger Jan Stener Jørgensen.

Arbejdet med at sætte et mål for en kongres var også på dagsordenen.

  • Vi blev mere skarpe på at definere målene og at sige, at denne kongres skal have dette indhold, den skal henvende sig til denne målgruppe, og målet for kongressen skal være sådan og sådan, fortæller Jan Stener Jørgensen.

Til daglig arbejder de ni deltagere i teamet med forskellige opgaver på sygehuset. Arbejdet med kongresser er såkaldt interessetid, som kommer ud over de daglige opgaver, og som ifølge Jan Stener Jørgensen kun kan udføres, fordi teamet består af ildsjæle.

Temadagen blev ledet af Henrik Byrgiel fra konsulenthuset Inner Action A/S og foregik på Hindsgavl, hvor den næste internationale kongres skal finde sted. Stedet er valgt, fordi det ifølge Jan Stener Jørgensen er et behageligt mødested, hvor kombinationen af professionalisme og lækre omgivelser er frugtbart for stemning og udbytte.

Læs her mere om hvordan Inspiring Denmark hjælper potentielle værter af internationale kongresser.
s. 


OUH-team bag flere kongresser
OUH-teamet fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har bl.a. i 2014 arrangeret ESPBC/Prebic på Hotel Svendborg. I år arrangerer teamet NOCOGO2015 og ncge2015-kongresserne på Hindsgavl, og i 2018 skal der være nordisk kongres, NFOG, på Radisson Blu H.C.Andersen Hotel i Odense.

 

 

 

 

Kampagne Hindsgavl 2


Jan Stener Jørgensen har bl.a. arrangeret Prebic-kongressen, som blev afholdt på Hotel Svendborg. Den blev en stor succes med deltagere fra 40 nationer. Mange gav udtryk for, at det var noget af det bedste, der havde været på området takket være en intim stemning på stedet og et fagligt meget højt niveau med indlæg fra flere store kapaciteter på området.

Kampagne Hindsgavl 1