Man kan ikke vinde hver gang

I de sidste mange måneder har teamet hos Inspiring Denmark arbejdet intenst på at tiltrække og vinde en helt særlig og meget stor international retsmedicinsk kongres. Dette har været i samarbejde med anerkendte retsmediciner Jørgen Lange Thomsen fra OUH og SDU.

Kongressen, som afholdes hvert tredje år, har deltagelse af retsmedicinere, politifolk, retspsykiatere og psykologer m.fl. fra hele verden. Bag kongressen står IAFS, International Association of Forensic Sciences. På kongressen behandles emner såsom retsmedicinske obduktioner, voldtægt, DNA, tortur etc.

Det forventes at 1500 deltagere besøger kongressen i 2017 – når der er tale om en international kongres af denne kaliber, er konkurrencen selvsagt benhård. Det var landene Tyrkiet, Brasilien og Danmark, der var i opløbet inden Canada løb med sejren.

Vi kan derfor ikke fortælle en succeshistorie om sejr, men vi kan fortælle historien om hvordan vi hjælper kongresværter og hvordan den bitre smag af en andenplads kan give de kræfter, der skal til fremover.

Samarbejdet omkring kongressen blev skabt ved Inspiring Denmark arrangement Spiren til Værtskab for to år siden. Siden har Inspiring Denmark udviklet budmateriale, afholdt siteinspections, lavet diverse præsentationer, udviklet messestand, og rådgivet i en lang række aspekter for at sikre at Syddanmark kom i betrækning til at blive værtsdestinationen i år 2017. Det store arbejde bar frugt og Jørgen Lange Thomsen blev én blandt i alt 4 kongresværter udvalgt til at præsentere den kommende kongres samt destinationen på en stand i Seoul, Korea hvor dette års kongres blev afholdt.  

Vi er nu i gang med evalueringsforløbet af hele processen med den retsmedicinske kongres, hvor viden om specifikt indhold, fokusområder, beslutningsprocesser og meget mere vil blive medtaget.

.

Herunder ser du noget af det materiale, Inspiring Denmark udviklede til Jørgen Lange Thomsen

Korea-materiale-web