To nye ansigter i bestyrelsen

Inspiring Denmark byder to nye medlemmer velkommen i bestyrelsen. 

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose er fratrådt bestyrelsen, og Regionsrådet har i stedet udpeget Bo Libergren, som på tredje valgperiode også arbejder som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. 

Vi byder også velkommen til Martin Aadal Nielsen, som for nyligt er tiltrådt som direktør for Hotel LEGOLAND og Legoland Holiday Village i Billund. Han har gjort karriere i Lego-koncernen siden 2007, senest som marketingchef for Legoland Billund.

I Inspiring Denmarks bestyrelse overtager Martin Aadal Nielsen posten fra Hotel Legolands forhenværende direktør Søren Dalhof.

De øvrige repræsentanter i bestyrelsen er direktør for Radisson Blu H.C. Andersen Hotel og formand i bestyrelsen, Jack Nielsen, og direktør for Messe C, Grete Højgaard, som repræsenterer erhvervslivet. Derudover er regions- og kommunalpolitik repræsenteret af Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen sammen med Stephanie Lose og Karsten Uno Petersen, der sidder i regionsrådet i Region Syddanmark. Som repræsentant for VisitDenmark sidder organisationens viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson.

Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der hjælper forskere og erhvervspersoner med at vinde og planlægge internationale kongresser i Region Syddanmark. Inspiring Denmark er blandt andet støttet af Syddansk Vækstforum (frem til 2020), kommuner og erhvervslivet.

Siden Inspiring Denmark blev stiftet i 2010, har organisationen vundet 71 konferencer og kongresser til regionen sammen med vidensmiljøer som Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet samt klyngemiljøer tilknyttet erhvervslivet. Alene i 2015 bliver der afholdt 23 internationale kongresser i Region Syddanmark, som Inspiring Denmark har vundet til regionen.

Læs mere om de aktuelle internationale kongresser med Inspiring Denmark som sparringspartner