Pressemeddelelse: Bedre kommunikation skal øge patientsikkerheden

Nye undersøgelser viser at patienter ofte er usikre på deres behandlingsforløb på grund af manglende kommunikation. Ny stor konference sætter nu fokus på kommunikationens rolle.

 

Tid til at tale med patienterne er en mangelvare i det danske sundhedsvæsen, og det skaber usikkerhed hos patienterne. Det viser en lang række undersøgelser, senest fra foreningerne Yngre Læger og Danske Patienter – selvom alle erkender at god kommunikation mellem sygehuspersonale, patienter og deres pårørende er en væsentlig del af et godt, effektivt og hurtigt behandlingsforløb.

Men nu er der håb forude.  12. juni sættes der nemlig fokus på kommunikationen i det danske sundhedsvæsen, og det sker ved den første nordiske konference ”Kunsten at kommunikere,”  der afvikles på Hindsgavl Slot ved Middelfart.  200 deltagere fra hele Norden ventes at deltage i konferencen, der arrangeres af Enhed for Sundhedstjenesteforskning og Børneafdelingen, som er en del af Sygehus Lillebælt og tilknyttet Syddansk Universitet.

”Kommunikationen mellem behandler og patient har afgørende betydning for patienternes oplevelse og udbytte af behandlingsforløbet.  Samtidig øges kravene til den gode kommunikation i takt med at indlæggelsesforløbene afkortes og behandlingerne bliver mere komplekse” siger forskningsleder hos Enhed og Sundhedstjenesteforskning, Jette Ammentorp, der er idékvinde bag konferencen.

”Kunsten at Kommunikere” skal give kommunikationsfaglig indsigt gennem en ekstraordinær konferenceoplevelse og inspiration fra mennesker med markante holdninger til temaet. Samtidig skal det skabe et netværk og et fælles miljø omkring kommunikation i sundhedssektoren,” siger Jette Ammentorp, der selv gennem en årrække har beskæftiget sig med kommunikationsforskning i sundhedssektoren. Blandt talerne på konferencen er således så forskellige personer som livsstilscoach Chris MacDonald, overlæge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling, kommunikationsrådgiver og lektor i strategisk kommunikation Helle Petersen, og den internationalt anerkendte professor i adfærdsvidenskab og sundhedskommunikation ved universitet i Oslo, Arnstein Finset.

Derudover har ledende medarbejdere fra bl.a. de danske regioner indenfor udvikling samt endog norske sygehuspræster meldt deres ankomst til konferencen, der skal give deltagerne flere forskellige input til at udvikle sygehusene til at være mere patientcentrerede. 

”Deltagerlisten viser, at en bred vifte af medarbejdergrupper på sygehuse og i regioner er optaget af at udvikle kommunikationen mellem professionelle og patienter – og forbedre patientoplevelser og behandlingsforløb derigennem” siger Lars Toke Graugaard fra Enhed for Sundhedstjenesteforskning, der er arrangør på konferencen.

Konferencen er i øvrigt kommet i stand med hjælp fra Inspiring Denmark, der er Region Syddanmarks erhvervsturismeselskab, og som gennem de seneste år har tiltrukket en lang række videnskonferencer til regionen i tæt samarbejde med blandt andre Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Se i øvrigt mere på www.kunstenatkommunikere.dk