Projekt Byernes Værtskab afslutter første fase

Projektet ”Byernes Værtskab” skal styrke værtskabet i Syddanmarks kongresbyer, så de i endnu højere grad bliver rustet til at tage mod internationale kongresser.

VisitVejle og Inspiring Denmark er netop nu i gang med at udvikle grundlaget for et værtskabsberedskab. Det betyder blandt andet, at hver by skal finde ud af, hvilken signaturoplevelse gæsterne skal tage med sig hjem fra et møde eller en kongres – altså ”Oplevelsen af OS”.

Gennem det seneste par måneder har vi afholdt otte workshops med de syddanske kongresbyer. I fællesskab har byernes aktører; hoteller, turismeorganisationer, kommunale repræsentanter med flere har vi udviklet idéer, koncepter og muligheder for netop deres by. Disse workshops er netop afsluttet, og dermed er den første vigtige fase af projektet færdiggjort.

 

Idéer og konceptudvikling

De 8 workshops resulterer i en første udgave af en signaturbog for hver by. I denne første del af udviklingsfasen fungerer signaturbøgerne som opsamling af de ideer og mulige tiltag, som er kommet frem på de forskellige workshops. Signaturbøgerne danner derfor udgangspunkt for det videre arbejde med at konceptualisere de unikke helhedsoplevelser, som kongresgæsterne skal huske og have med sig hjem efter de har besøgt byerne.

Den næste milepæl, der arbejdes imod, eksekveres ganske snart. D. 25. juni afholdes der et opsamlingsmøde, hvor repræsentanter fra byerne er til stede. Her er formålet at dele viden fra diverse workshops og opnå fælles læring. På baggrund af denne viden, feedback og forslag vil der blive udarbejdet en handlingsplan for resten af projektet. 

Inspiring Denmark holder dig løbende opdateret med projekt Byernes Værtskab samt udviklingen af signaturer og ”Oplevelsen af OS” for hver by.