Region Syddanmark allerede næststørst

Projektet “Strategisk Værtskab” som gik i luften i april 2013 skal sikre at de erhvervsturister, der kommer til Syddanmark får en ekstra god oplevelse før, under og efter konferencen.  Erhvervsturismeorganisationen Inspiring Denmark som er tovholder på projektet har modtaget  14 mio. kr. i støtte fra Syddansk Vækstforum.

 I 2012 blev der sat et mål om at tiltrække i alt 15 konferencer og kongresser til regionen i løbet af 2013, 2014 og 2015 – svarende til 9.000 ekstra overnatninger. Det betyder et øget døgnforbrug pr. erhvervsturist på 10 pct. og et samlet omsætningspotentiale på ca. 27 mio. kr. i projektperioden. Region Syddanmark er allerede den næststørste region inden for erhvervsturisme målt på antal overnatninger – men vi skal blive endnu bedre.

“Erhvervsturismen er en vigtig del af Vækstforums satsning på turisme. Vi vil gerne have byer, erhvervsliv og andre til at koble deres aktiviteter sammen, så turisterne får bedre oplevelser. Jeg er overbevist om, at større kvalitet og en klar strategi betyder vækst i erhvervet og i de fem destinationer,” siger formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), med henvisning til regionens fem destinationer; Lillebælt, Sydvestjylland, Sønderjylland, Billund/Legoland og Fyn.

Læs i denne uge under “nyheder” hvad Convention Manager Diana Andersen, Inspiring Denmark siger om projektet “Strategisk Værtskab.”