Resultatskabende Ambassadørkorps baner vejen frem

Ambassadørkorpset er et proaktivt og inspirerende netværk af 68 toneangivende personer, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Det primære formål med korpset er at få flere internationale kongresser hertil – og dét er lykkedes. Ambassadors of Inspiring Denmark har på ét år direkte eller indirekte været med til at skabe over 50% af Inspiring Denmarks samlede resultat frem til 1.kvartal i 2013, ved at tiltrække 12 internationale kongresser til Syddanmark med en forventet meromsætning på op til 25,5 mio.

Vigtigt er det også, at Ambassadørerne sætter internationale kongresser på dagsordenen internt på deres egen arbejdsplads og eksternt i deres netværk. De er med til at fortælle, hvorfor internationale kongresser er vigtige for Region Syddanmark og hvordan kongresserne kan bruges til strategisk at styrke Syddanmarks internationale position og attraktionskraft. Et synligt succesfuldt resultat er det strategiske samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Inspiring Denmark, som har til formål at gøre det mere overskueligt, nærværende og praktisk muligt for kommende værter at stille sig i spidsen for en kongres. Læs mere i artiklen “Fødselshjælper til internationale kongresser” på side 20, 21 i Inspiring Denmarks nye rapport “Internationale kongresser vækster i Syddanmark,” som findes her.