Retsmedicinsk Kongres i 2017

Inspiring Denmark og ambassadør Jørgen Lange Thomsen er med i opløbet om at få IAFS til Syddanmark i 2017

Om kongressen International Association of Forensic Sciences

Kongressen løber fra d. 14-18. august 2017 og der forventes et deltagerantal på omkring 1200 retsmedicinske fagpersoner. Når der kalkuleres med VisitDenmarks estimat for værdien af et international kongresdøgn, er den forventede omsætning ved denne specifikke kongres på over 18 mio. kr.

Kongressens faglige indhold dækker fagligt bredt og spreder sig over hele det retsvidenskabelige arbejdsområde. Det overordnede tema for kongressen er misbrug. Emnet dækker over misbrug af mennesker, som derfor resulterer i retsmedicinsk undersøgelse af ofre. Dette indeholder retspatologi (obduktioner), klinisk retsmedicin (ofre, gerningsmænd m.m.), retskemi, retsantropologi, retsgenetik, retspsykiatri, ballistik (undersøgelse af projektiler), dokumentundersøgelser, skriftanalyser m.m.

Siteinspection i Syddanmark

Inspiring Denmark er netop ved at forberede siteinspection og besøg fra to indflydelsesrige personer; Duarte Nuno Vieira, som er både professor i Forensic Medicine & Forensic Sciences ved University of Coimbra samt præsident for European Council of Legal Medicine. Med på besøget til Syddanmark, er også præsidenten for IAFS 2014 Meeting, Heesun Chung, Ph.d.

Det forstående siteinspection afholdes fra d. 11-13. maj og formålet er at beslutningstagerne, Vieira og Chung, kan vurdere faciliteter og muligheder inden den endelige afgørelse kongressens lokation. Inspiring Denmark er med til at fremvise og sælge Syddanmark som en kongresdestination i verdensklasse.

Dette siteinspection er en vigtig brik for os i opløbet til at vinde kongressen. Syddanmark som kongresdestination er oppe imod to andre lande, der kæmper for samme kongres og det er endnu usikkert, hvilke andre lande og byer der er tale om. Komiteen der afgør hvilken destination, der bliver valgt til år 2017, har inviteret repræsentanter fra de tre konkurrerende lande til at deltage med en stand til dette års IAFS kongres, som afholdes til efteråret i Seoul, Korea.

Inspiring Denmark er i øjeblikket ved at planlægge forløbet i Korea samt hvordan vores stand bedst sælger Syddanmark som den optimale kongresdestination for ’International Association of Forensic Sciences 2017’.

Denne kongres er særlig interessant at få til Syddanmark af flere årsager. For det retsmedicinske miljø er vidensdeling og internationalt netværk i fokus. De positive konsekvenser for Inspiring Denmark og regionens kongresaktører er en intensiveret profilering af Syddanmark som international kongresdestination. Det er særligt størrelsen af kongressen, der kan være medvirkende til at vise og også bevise hvordan dette område kan håndtere og facilitere de helt store internationale kongresser. 


Skal vi hjælpe dig? 

Læs mere om at blive kongresvært