6. Evaluering

Når din kongres er afholdt, deltager Inspiring Denmark gerne i en evaluering af forløbet, så værdifuld viden og erfaring kan bringes i spil i fremtiden.