Seminar om regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddelindustrien

Inspiring Denmark har i marts deltaget i et seminar, der omhandlede de regler, som lægemiddelindustrien er underlagt for deres mødeaktiviteter med sundhedspersoner. Seminaret havde fokus på essentielle emner for mødeindustrien og tog udgangspunkt i et af de regelsæt, som er underlagt kontrollen i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).

 

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) er et selvjustitsorgan nedsat af lægemiddelindustrien selv, og de fører tilsyn med lægemiddelindustrien for at sikre, at faglighed og etik er i højsædet i deres aktiviteter overfor relevante parter i sundhedsvæsenet. Inspiring Denmark deltog i et seminar om ENLI’s reklamekodeks med det formål at tydeliggøre de regler, som lægemiddelindustrien er underlagt i forbindelse med afholdelse af møder, kongresser mv. med sundhedspersoner.

 

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) kontrollerer og sanktionerer, at de lægemiddelvirksomheder, som er tilknyttet ENLI, overholder lovgivningen og de brancheetiske regler. ENLI er etableret af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) og Parallelimportørforeningen (PFL).

 

Seminar ’Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddelindustrien’

Seminaret, som blev afholdt i starten af marts, tog udgangspunkt i lægemiddelindustriens kodeks vedr. reklameaktiviteter overfor sundhedspersoner. Der var særligt fokus på regler, som omhandler lægemiddelindustriens afholdelse af konferencer, kurser og møder overfor sundhedspersoner.

 

Når der skal afholdes møder, konferencer og lignende i lægemiddelindustrien, er det blandt andet essentielt, at mødestedet ikke er luksuriøst, ekstravagant eller ”kendt” for underholdningsfaciliteter. Der laves således som udgangspunkt en samlet vurdering af, om hvorvidt stedet er på et ”rimeligt niveau” og af ”almindelig standard”, men det er dog altid en konkret vurdering af, hvad stedet er kendt for i almindeligt omdømme.

 

På seminaret blev blandt andet gennemgået følgende aspekter om lægemiddelindustriens regler for mødesteder: tekniske faciliteter, beskaffenheden, repræsentation, mødepakker, gaver, underholdning og udstillingsstande.

 

Som det fremgår ovenfor, er der mange aspekter, der spiller ind i en vurdering af, hvorvidt et konferencested kan benyttes af lægemiddelindustrien i deres mødeaktiviteter overfor sundhedspersoner. Inspiring Denmark har nu en klarere forståelse af disse vurderinger, og vil derved kunne være en endnu bedre samarbejdspartner overfor lægemiddelindustrien. Hvis der er andre interesserede, vil Lægemiddelindustriforeningens seminar blive afholdt igen til september 2014. Seminaret giver rig mulighed for at stille spørgsmål og få gode råd i forhold til forskellige situationer og forhold i relation til de regler, som lægemiddelindustrien skal sikre bliver overholdt, når de afholder møder mm. med sundhedspersoner.

 

Ønsker du at deltage i seminaret om ’Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddelindustrien’ kan du tilmelde dig her