Spiren til Værtskab – Indtryk fra paneldeltagere

Spiren til Værtskab bød på en spændende paneldebat med god energi, nysgerrighed og spørgelyst.

De tre paneldeltagere var enige om, at diskussionen viste at der skal sikres mest mulig- og tydelig information omkring økonomien. Hermed kan der skabes tryghed i forhold til at gå ind i rollen som vært for en international kongres. Den ny underskudsgaranti er et vigtigt redskab i denne sammenhæng, og det handler i henhold til paneldeltagerne om at få udbredt kendskabet således, at kommende værter ikke ser økonomien som en blokering, når de skal trække en ellers god konference eller kongres til Syddanmark.

Paneldeltagerne påpegede desuden vigtigheden af kongresser og konferencer for både ansatte, virksomheden og Region Syddanmark. Administrerende direktør på Odense Universitets Hospital, Jane Kragelund satte fokus på nødvendigheden af et internationalt perspektiv på den offensive forskning for at kunne blive inspireret. Hun pointerede at de på Odense Universitetssygehus af samme grund målrettet opfordrer deres medarbejdere til at blive kongresværter, da det skaber grobund for rekruttering og udveksling af forskere mellem OUH og internationale forskningscentre – til fordel for alle og ikke mindst til glæde for patienterne.