Store virksomheders betydning for lokalområdet

Peter Norman, koncern-personaledirektør fortæller om ECCO´s betydning: “Målet er at inspirere og styrke de unge til mere kreativitet og iværksætteri. Vi vil gerne skabe et bedre fundament for, at de unge kan dygtiggøre sig og på sigt medvirke til at skabe ny vækst samt udvikling i kommunen. Når de unge har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig i lokalområdet, og vi sammen får skabt en driftig kultur, så kommer det os alle til gavn,” siger Peter Norman.

Læs hele artiklen med Peter Norman her.