Sydfynsk initiativ tiltrækker kongresser til hele Syddanmark

Et samarbejde mellem Hotel Svendborg, den lokale maritime klynge og Inspiring Denmark viser hvordan et initiativ på et lokalt plan kan medføre nye muligheder for hele regionens kongresaktører.

Hvordan tiltrækker vi endnu flere kongresser til regionen? Dette spørgsmål beskæftiger Inspiring Denmark sig med hver eneste dag. Teamet arbejder løbende med at finde nye kongresværter og vi udvikler vores metoder kontinuerligt, og nu har en interessant vej vist sig. I øjeblikket afprøver Inspiring Denmark et initiativ fra en af vores kernepartnere, Hotel Svendborg.

 

Hoteldirektøren i Svendborg, Tom Pelle Jensen er meget involveret i den lokale udvikling og særligt bevidst om de lokale muligheder. En forståelse for det lokale netværk åbner nye muligheder. Hotel Svendborg tog kontakt til Inspiring Denmark med ønsket om at starte et samarbejde op med den maritime klynge for at afdække potentialet for tiltrækning af konferencer i denne branche. Den maritime klynge på Fyn består af ca. 70 virksomheder indenfor den maritime branche. Blandt virksomhederne er fagområderne indenfor sikkerhed til søs, opsætning af havvindmøller, skibsdesign mm. repræsenteret.

Mellem de to aktører, kongresstedet og den maritime klynge, er der skabt grobund for møde og kongresaktivitet, og Inspiring Denmark blev derfor involveret. Vi deltog i et klyngemøde, præsenterede vores arbejde, satte fokus på kongresmulighederne og hvordan vi træder ind som en gratis rådgivnings- og sparringspartner. Én af Inspiring Denmarks vigtigste services er at hjælpe med at finde konferencer og kongresser, som korrelerer med de fagområder hvor syddanske virksomheder og forskere står stærkt.

Samarbejdet mellem klyngen, kongresstedet og Inspiring Denmark har nu ført til to konkrete kongresmuligheder, som vi netop nu arbejder på at få trukket til Syddanmark. Der er tale om hhv. en europæisk og en nordisk konference hvor temaerne; miljø og reduktion af CO2 bliver sat i fokus.

Hotel Svendborgs initiativ om samarbejde kan gavne mange flere kongresaktører end kun ét hotel og konferencecenter. Ved de store internationale kongresser bestemmer kongresværten og kongresorganisationen naturligvis selv hvor kongressen skal placeres. På lokalt plan er der dog mange fordele at drage fra sådan et initiativ. Det lokale samarbejde med klyngen kan resultere i en stigning af mødeaktivitet i området og derved profilere byen og hotellet som egnet til professionel mødeaktivitet.

Denne fremgangsmåde, hvor kongresstedet tager initiativ, er ikke før prøvet af Inspiring Denmark og vi ser frem til at benytte flere værktøjer i vores arbejde med at tiltrække kongresser og viden til Syddanmark. I denne situation, hvor et kongressted ser muligheder og er initiativtager, tilbyder Inspiring Denmark sparring til partnerhotel såvel som kommende kongresværter. Inspiring Denmarks rolle er, at tilbyde vores ekspertise indenfor de store internationale kongresser; afholde siteinspections, præsentationer, udvikle bidmateriale, give adgang til vores netværk samt at hjælpe med at skabe en kobling til byerne hvilket vi proaktivt arbejder på gennem projektet, Byernes Værtskab.

 

Inspiring Denmark glæder sig over det svendborgensiske samarbejde og synes at det er et yderst spændende og udbytterigt initiativ, som både kan inspirere og gavne hele Syddanmark.