Tag internationale kongresser ind i kernevirksomheden: OUH modellen

Odense Universitetshospital har udviklet en måde at arbejde med kongresser som internationaliseringskanal ved at indskrive kongresser i deres fælles forskningsstrategi. Internationale kongresser og Master Classes er nu blevet et performancemål for deres tre nye eliteforskningscentre indenfor hjertekarsygdomme, allergi og endokrinologi. De tre centre kan benytte sig af den underskudsgaranti som OUH stiller til værter, der vil afholde internationale kongresser, og OUH har derved fjernet en af de væsentligste barrierer for værtsskab. Der er afsat 1 mio kr. årligt til underskudsgarantien.

Inspiring Denmark og OUH har indgået et strategisk samarbejde, der skal understøtte ovenstående – og dermed sikre flere kongresser til regionen. Direktør Henrik Villadsen, Odense Universitetshospital siger om samarbejdet. “Med Inspiring Denmark som fødselshjælper er det blevet langt mindre bureaukratisk for vores ansatte at arrangere en kongres. Professionel og kompetent service fra Inspiring Denmark animerer til værtskab. Pludselig virker det ikke uoverskueligt, men nærværende og praktisk muligt at stille sig i spidsen for en kongres.”

Læs mere i artiklen “Fødselshjælper til internationale kongresser” på side 20, 21 i Inspiring Denmarks nye rapport “Internationale kongresser vækster i Syddanmark.