Tak til ambassadørkorpset!

Med jeres store engagement som ambassadører og værter har I bidraget til at skabe en meromsætning hos regionens hoteller, konferencecentre, transportører og lokale butikker på ca. 80 millioner kroner.

Ved årets start blev medlemmerne af Inspiring Denmark teamet enige om, at der var rigtig mange i netværket, der fortjente en stor tak. Vi har både personligt og gennem en række effekter forsøgt at udvise vores store taknemmelighed og anerkendelse for jeres samarbejde med os.

Vi ønsker at sige tak for dit store arbejde for at tiltrække flere internationale kongresser til Region Syddanmark.

Indsatsen har yderligere bidraget til at skabe en fantastisk eksponeringsplatform for bl.a. Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Region Syddanmark, og tiltrukket ny viden til lokalområdet, som spiller en vigtig rolle for den fynske og syddanske vækstdagsorden.

Alt dette bidrager ikke kun økonomisk, men også profileringsmæssigt til at styrke Syddanmarks internationale position og attraktionskraft. Og dét har en næsten ubetalelig reklame- og PR-værdi, hvilket gavner en bred skare af mennesker i en lang periode fremover.

Tak er kun et fattigt ord.