Tre regionale udviklingsselskaber for turisme etableres

Vækstplanen har som mål, at dansk turisme skal opnå vækstrater på mindst samme niveau som i de andre europæiske lande frem mod år 2020. Nu igangsættes et større antal initiativer for at fremme såvel storby og erhvervsturismen som kyst og naturturismen.

Selskabet for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme MeetDenmark etableres med sekretariat i Region Hovedstaden. Der etableres under selskabet et partnerskab for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark med sekretariat i Region Syddanmark.

Staten bidrager med 3,5 mio. kr. over to år til MeetDenmark, udover de 2 mio. kr. der allerede er afsat til MeetDenmark i 2014 og 2015. Partnerskabet for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark modtager 2 mio. kr. årligt fra den samlede statslige og regionale finansiering af MeetDenmark.

Læs aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner her

 .

I en artikel i dag på Region Syddanmarks hjemmeside står følgende:

“Regionen forventer, at det nye sekretariat forankres hos den syddanske erhvervsturismeaktør Inspiring Denmark. – Vi har med Inspiring Denmark allerede en velfungerende operatør, som det vil være helt naturligt at sætte i spidsen for arbejdet med at give erhvervsturismen et boost i hele Vestdanmark, tilføjer Carl Holst. ” Læs hele artiklen her