Vi samler viden for din skyld

Hver gang Inspiring Denmark har bidraget med at tiltrække en konference til Syddanmark eller har ydet support i forbindelse men konference, bliver indsatsen evalueret.

Et kort elektronisk spørgeskema giver deltagerne i en konference og værterne bag konferencen mulighed for at give deres besyv med om Inspiring Denmarks indsats.

Tilbagemeldingerne fra konferencedeltagerne er et vigtigt redskab, når vi skal samarbejde med værter om fremtidige konferencer,” siger Morten Olstrup, der er Project Manager hos Inspiring Denmark og koordinerer evalueringerne. ”Vi bliver klogere på, hvad deltagerne synes særligt godt om i forhold til program, aktiviteter, faciliteter og logistik, samt hvilke udfordringer som kræver særlig opmærksomhed. Det hjælper os meget, når vi rådgiver værterne og udformer budmaterialer.

 

Ris og ros gør os bedre

Inspiring Denmark evaluerer ikke kun på selve konferencerne. Også vores egen support får et tjek hos værterne bag konferencerne.

”Værterne udfylder selv et spørgeskema om den rådgivning, de har fået igennem forløbet med at tiltrække og planlægge konferencen. På den måde kommer erfaringerne fra afsluttede konferencer til gavn for fremtidige værter,” siger Morten Olstrup.