Vores Ambassadørnetværk bag nyt millionprojekt

Ved buffeten på Trapholt mødtes helt tilfældigt civilingeniør Peter Gedbjerg, daværende direktør for Lean Energy Cluster i Sønderborg, og overlæge Lars Henrik Frich, Odense Universitetshospital. De faldt i snak om indeklimaet på de danske operationsstuer, og det paradoks at medens kirurgen nærmest sveder under operationslamperne må anæstesisygeplejersken blot en meter længere væk ofte iføre sig termotøj for at holde varmen og patienterne pakkes ind i varmetæpper for ikke at fryse.  Peter Gedbjerg og Lars Henrik Frich besluttede sig for at holde kontakten, og på ambassadørmødet i november på Comwell Keller Park i Vejle besluttede de sig for at gå i gang med et projekt, der skal forbedre fremtidens intelligente operationsstuer på bl.a. de nye supersygehuse, der er under opførelse rundt om i landet.

“Projektet indeholder tre ben, hygiejne, energi og arbejdsmiljø, og arbejdet er allerede i gang efter at vi har fået en bevilling på 2,4 mio. kroner fra Elforsk under Dansk Energi. Målet er både at sikre en bedre hygiejne for patienterne, spare regionerne for det stadigt øgede elforbrug og forbedre arbejdsmiljøet på operationsstuerne, hvilket fører til personaleeffektivitet, øget operationsfrekvens og dermed kortere patientventetid.” ,” siger projektleder Christian Boysen, Lean Energy Cluster.

Lars Henrik Frich roser initiativet:

“Uden Ambassadørkorpset var Peter Gedbjerg og jeg aldrig mødtes for Peter kommer fra erhvervslivet medens jeg bevæger mig rundt i hospitalsmiljøet. Vores møde – og efterfølgende projekt – viser hvor vigtigt det er med et netværk på tværs af traditionelt opdelte fagfelter, og jeg kan kun opfordre Inspiring Denmark til at arbejde videre og udbygge kontakten mellem ambassadørkorpsets medlemmer. Det kan blive guld værd i forhold til nye, innovative projekter mellem erhvervsliv og forskerverden,” siger Lars Henrik Frich.

“Det er fantastisk, at det nye projekt er udsprunget af Ambassadors of Inspiring Denmark. Udover at tiltrække konkrete kongresser til Syddanmark, var et andet mål med Ambassadørkorpset, at der skulle opstå nye alliancer og projekter på tværs af fagområder og geografi. At det allerede er blevet udmøntet i et så konkret resultat, er næsten mere end vi turde håbe på. Forhåbentligt bliver nogle af vores andre 68 Ambassadører inspirerede af historien til at søge nye muligheder og samarbejder, når de mødes ved vores halvårlige Ambassadørarrangementer,” siger Convention Manager Diana Andersen fra Inspiring Denmark.