Ambassadører bag nyt millionprojekt

Ambassadørnetværket blev startskuddet til et nyt samarbejde mellem erhvervsliv og forskerverden

Ved buffeten på Trapholt mødtes civilingeniør Peter Gedbjerg, daværende direktør for Lean Energy Cluster i Sønderborg, og overlæge Lars Henrik Frich, Odense Universitetshospital. De faldt i snak om indeklimaet på de danske operationsstuer. Det er et kendt paradoks, at mens kirurgen nærmest sveder under operationslamperne, må anæstesisygeplejersken, blot en meter længere væk, ofte iføre sig termotøj for at holde varmen, og patienterne pakkes ind i varmetæpper for ikke at fryse.

Supersygehuse med bedre arbejdsforhold

Peter Gedbjerg og Lars Henrik Frich besluttede sig for at holde kontakten. På et efterfølgende ambassadørmød på Comwell Keller Park i Vejle, besluttede de sig for at gå i gang med et fælles projekt. Målet er at forbedre fremtidens intelligente operationsstuer på de nye supersygehuse.

“Projektet indeholder tre ben: hygiejne, energi og arbejdsmiljø. Arbejdet er allerede i gang, efter vi har fået en bevilling på 2,4 mio. kr. fra Elforsk under Dansk Energi. Målet er både at sikre en bedre hygiejne for patienterne, spare regionerne for det voksende elforbrug og forbedre arbejdsmiljøet på operationsstuerne. Det vil føre til personaleeffektivitet, øget operationsfrekvens og dermed kortere patientventetid,” siger projektleder Christian Boysen, Senior Project Manager ved Lean Energy Cluster.

Ambassadørkorpset var startskuddet

Lars Henrik Frich er også begejstret for det nye samarbejde. 

“Uden Ambassadørkorpset var Peter Gedbjerg og jeg aldrig mødtes. Mens Peter kommer fra erhvervslivet, bevæger jeg mig rundt i hospitalsmiljøet. Vores møde, og efterfølgende projekt, viser hvor vigtigt det er med et netværk på tværs af opdelte fagfelter. Jeg kan kun opfordre Inspiring Denmark til at arbejde videre og udbygge kontakten mellem ambassadørkorpsets medlemmer. Det kan blive guld værd i forhold til nye, innovative projekter mellem erhvervsliv og forskerverden,” fortæller overlægen.

Også hos Inspiring Denmark er man glad for at se, hvilke nye projekter, der spirer ud af netværket.

“Det er fantastisk, at det nye projekt er udsprunget af Ambassadors of Inspiring Denmark. Udover at tiltrække konkrete kongresser til Syddanmark, var et andet mål med Ambassadørkorpset, at der skulle opstå nye alliancer og projekter på tværs af fagområder og geografi.” Det fortæller Convention Manager Diana Andersen fra Inspiring Denmark.

“At det allerede er blevet udmøntet i et så konkret resultat, er næsten mere end vi turde håbe på. Forhåbentligt bliver nogle af vores andre ambassadører inspirerede af historien. Hvem ved hvilke nye muligheder og samarbejder, der kan opstå, når de mødes ved vores halvårlige Ambassadørarrangementer,” slutter hun.


Mød vores ambassadører

Læs mere om netværket her.