Projekt Kongresværtskab

Projektets kerneaktivitet er at motivere og vejlede de potentielle syddanske værter til at byde på afholdelse af internationale kongresser.

Værterne kommer fra både private og offentlige virksomheder og organisationer, klynger, foreninger, kommuner m.fl., og de er internationale kapaciteter inden for deres fagfelt, eller repræsenterer syddanske erhvervsstyrker. Fordi projektet retter sig mod de internationale kongresser medfører det en stigning i udenlandske gæsters overnatninger på hoteller, øget aktivitet på kongres- og konferencesteder samt afledt omsætning i øvrige turisme-virksomheder og detailhandlen.

Tilsammen bidrager det til øget omsætning og jobskabelse i regionen.

Tiltrækningen af de internationale kongresser har en betydning, der rækker ud over de turistøkonomiske gevinster. Værtskabet er med til at sikre virksomheders og forskningsinstitutioners muligheder for fortsat udvikling og vækst gennem tiltrækning af viden og arbejdskraft, samt synliggørelse af forskning, produkter og services.

Kongresser er med til at skabe attraktive arbejdspladser med adgang til internationale netværk for de lokale deltagere og er platform for rekruttering. Projektet gennemføres i samarbejde med en række kommuner i Syddanmark.