Overvældende interesse for børnesprogssymposium

Center for Sprog og Læring er for første gang vært for et nordisk symposium, der på deltagerantal langt overgår de forrige på området. Blandt årsagerne peges på spændende plenartaler og en stor hjælp fra Inspiring Denmark med at synliggøre symposiet.

– Det største succeskriterium for symposiet er, hvis det lykkes os at få spredt viden og samarbejde fra forskere til praktikere og vice versa.

 

Sådan lyder forventningerne fra Laila Kjærbæk, lektor og ph.d. ved Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet.

Hun står sammen med professor Teresa Cadierno i spidsen for Center for Sprog og Læring, som 23.-24. maj 2018 er vært for det 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, som afvikles i Syddansk Universitets lokaler i Odense.

 

Hvert andet år er et af de nordiske lande vært for børnesprogssymposiet, men i år har de danske værter oplevet en overvældende interesse for at deltage.

 

Flotte og inspirerende produkter

Vi har på nuværende tidspunkt over 120 deltagere, og det er langt flere, end vi havde turdet håbe på, siger Laila Kjærbæk.

 

Hun peger på de tre inviterede plenartaler, Birgitta Sahlén fra Lunds Universitet, Vibeke Grøver fra Universitetet i Oslo og Carsten Elbro fra Københavns Universitet, som en af årsagerne til den store interesse. Men også den markante opmærksomhed, som centret har lagt på symposiet, ligger til grund for de mange tilmeldinger, mener Laila Kjærbæk.

 

Vi har fået stor hjælp fra Inspiring Denmark til at få lavet blandt andet flyers, og de har lavet nogle virkelige flotte og inspirerende produkter. Inspiring Denmark har i det hele taget været en meget positiv samarbejdspartner, som altid er tilgængelig og reagerer med kort varsel. De besidder kompetencer, som vi ikke har, og det har betydet, at vi har kunnet bruge vores ressourcer til det, vi er gode til, påpeger hun.

 

Også hos Inspiring Denmark er man meget tilfreds med den store opmærksomhed om symposiet.

Sammen med Center for Sprog og Læring har vi især fokuseret på at synliggøre symposiet for mulige deltagere. Det er derfor en fornøjelse at, at det giver sig udslag i et deltagerantal, der langt overgår forventningerne, fortæller Morten Olstrup, Project Manager hos Inspiring Denmark.

 

Kortere vej til telefonen

Laila Kjærbæk glæder sig særligt over de mange tilmeldinger på et symposium, hvor det netop handler om at skabe bro mellem forskere og praktikere. For ifølge hende er der stor forskel på at indhente viden fra en bog eller et webinar og så fra en fysisk forsamling.

Der sker noget, når folk mødes ansigt til ansigt. Vi lærer nye mennesker at kende og får skabt uvurderlige kontakter og mulige samarbejder. En logopæd kan fx stå med en helt ny udfordring i forhold til at hjælpe et barn, og hvis hun via symposiet nu kender til en forsker eller en anden praktiker, der arbejder inden for dette område, vil det være nemmere for hende at gribe røret og spørge direkte til råds, forklarer Laila Kjærbæk.

 

Nordisk forskning er vigtig

Et af fokusområderne på årets symposium er børn med to eller flere sprog, som giver nogle andre udfordringer.

Når vi læser internationale forskningsresultater, er de ofte fra USA, hvor de to- og flersprogede børn tilegner sig andre sprog, og hvor kulturen måske er meget anderledes end i Norden. Det kan derfor være svært at adoptere resultaterne direkte til Danmark. Af samme årsag er det uhyre vigtigt, at der forskes på nordisk grund, siger hun.

 

Børn med to eller flere sprog i Danmark er nemlig ofte fra vidt forskellige sprogstammer – fx dansk og arabisk eller færøsk og grønlandsk – end i USA, hvor det typisk er engelsk og spansk.

Færøerne, Grønland og Finland vil også være repræsenteret på symposiet, og det er netop vigtigt, at de mindre sprog også repræsenteres i forskningssammenhænge, siger hun.

 

Det 15. Nordiske Symposium om Børnesprog finder sted 23.-24. maj i år og er støttet økonomisk af Carlsbergfondet, Oticon Fonden og GN Store Nord Foundation.