SDU vært for prestigefyldt international sprogkonference

200 forskere i multimodalitet indtager SDU og Odense på onsdag, torsdag og fredag til den 9. internationale konference om emnet.

– Det er en stor fjer i hatten for vores center, at vi får lov at være vært for konferencen. Det er noget af det største inden for vores forskningsfelt, siger Morten Boeriis, lektor og ph.d. på Institut for Sprog og Kommunikation.

Han peger særligt på Centre for Multimodal Communications professor, Theo van Leeuwen, som en af årsagerne til, at den internationale konference for første gang bliver afviklet i Danmark ef-ter at have turneret verden rundt lige fra Sydney over Hong Kong og Sydafrika til Chile, som bliver vært for konferencen i 2020.

– Man kan godt sige, at der er opstået en form for Odense-skole inden for multimodalitet, og det bliver kun styrket internationalt med konferencen, siger Morten Boeriis.

Gør status over forskning
Konferencen i Odense, der tæller det højeste antal deltagere i konferencens historie og byder på nogle af de største hovedtalere inden for feltet, vil i løbet af onsdag, torsdag og fredag i denne uge gøre status over, hvor forskning er i forhold til emnet. Hvad ved vi, hvad mangler vi at vide.

– Multimodalitet er en afart af lingvistikken og er et relativt ungt forskningsområde. Det be-gyndte i 1990’erne og tog afsæt i, at vi var interesserede i at kigge på alle former for ud-tryk på en lige så præcis måde, som vi gør med sprog – det kunne være billeder, lyd, gra-fik, arkitektur, ja selv mad. Det, der interesserer os særligt, er samspillet mellem de for-skellige udtryksformer som fx, når selve sproget spiller sammen med tonefald, pauser, mimik, fagter og måske billeder og lyd. I princippet kan den samme sætning opfattes vidt forskelligt netop afhængigt af alle de øvrige udtryksformer, der ikke lige handler om selve ordene, forklarer Morten Boeriis.

God sparring
Det er Morten Boeriis, der lykkedes med at overbevise konferencebestyrelsen om, at Syddansk Universitet bør være vært for konferencen i år. Han har undervejs fået sparring fra Inspiring Denmark, der gratis hjælper erhvervsliv og forskermiljøer med at tiltrække internationale konfe-rencer til Syddanmark.

– Vi har fået god sparring fra Inspiring Denmark i forhold til selve afviklingen af konferen-cen, siger Morten Boeriis.

Hos Inspiring Denmark glæder man sig over, at Morten Boeriis og Center for Multimodal Com-munication skal holde konferencen i Odense.

– At få værtskabet for en konference, der senest har været i storbyer som Cape Town, Hong Kong og London, er en anerkendelse af Center for Multimodal Communications faglighed og understreger, at vi i Syddanmark sagtens kan tiltrække attraktive internationale konfe-rencer, siger Morten Olstrup, der er Project Manager hos Inspiring Denmark.

I løbet af de tre konferencedage på Syddansk Universitet vil der også blive plads til en byvandring i Odense og middag på Restaurant Nordatlanten.

Karrieremæssigt springbræt
– Der er ingen tvivl om, at en konference af den her størrelse og art vil hjælpe SDU til at placere sig endnu stærkere på verdenskortet. Samtidig får vi sat ansigt på både medarbej-derne på instituttet og de enkelte forskningsprojekter. Det kan både være med til at til-trække forskningskræfter til instituttet, og det kan være et karrieremæssigt springbræt for vores medarbejdere, siger Morten Boeriis.

Yderligere information:
Morten Boeriis, lektor og ph.d. på Institut for Sprog og Kommunikation, SDU, tlf. 3113 3022.

Morten Olstrup, Project Manager hos Inspiring Denmark, tlf. 2115 9968.

Fakta:
Læs mere om 9ICOM på www.9icom.dk

Læs mere om Inspiring Denmark på www.inspiringdenmark.dk