Stor opbakning fra SDU og Odense Universitetshospital

Der var stor opbakning fra de ansatte på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, da Inspiring Denmark i samarbejde med direktionen på OUH for fjerde gang udsendte en survey til forskere på OUH og Klinisk Institut.  Formålet med surveyen var bl.a., at identificere potentielle nye værter, som kan være med til at trække internationale, videnskabelige konferencer til regionen. Svarprocenten på surveyen var 52%, og 46% af respondenterne kendte til Inspiring Denmark.

Lene Lysholt, Senior Project Manager ved Inspiring Denmark, udtaler: ”Det er en god måde for os at komme i kontakt med potentielle fremtidige værter og afdække nye muligheder, og vi er derfor rigtigt glade for den høje svarprocent”.

De potentielle værter kontaktes for møde, og inviteres endvidere til fyraftensmøde på OUH, hvor de får information om, hvad det vil sige at være vært for en international konference, og hvordan Inspiring Denmark og OUH støtter op om værtskab for internationale konferencer.