Sydvestjysk udviklingsnetværk spiret ud af ambassadørroller

Sydvestjysk Sygehus og Aalborg Universitet Esbjerg har via Inspiring Denmark fundet fælles fodslag i udvikling af forskning og rekruttering af skarpe hjerner til Esbjerg.

 

Nogle gange kræver det ikke mere end at være det rette sted på det rette tidspunkt for, at gode ting kan ske.

 

Det kan sygeplejefaglig direktør, Susanne Lauth, Sydvestjysk Sygehus, og afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Institut for Energiteknologi på Aalborg Universitet Esbjerg, tale med om.

 

Begge er ambassadører for Inspiring Denmark, og på et af organisationens ambassadørmøder fik de to hinanden til bords under middagen, og snart faldt snakken på muligheden for at dyrke relationer på forskningsområdet.

Vi har jo begge en fælles interesse for at samarbejde og for at udvikle vores del af Danmark, siger Susanne Lauth.

 

Stærke kompetencer

Netop Esbjergvinklen tiltrak også Jens Bo Holm-Nielsen.

Det er jo netop meningen, at vi ambassadører skal bruge anledningen til at netværke med hinanden. Og når man er så heldig at møde en fra Esbjerg, så giver det god mening at indgå et samarbejde. Vi har jo nogle stærke kompetencer på både universitetet og sygehuset, som kan skabe noget stort i samarbejde med hinanden, siger han.

 

Indtil videre har netværket resulteret i flere møder hos både Sydvestjysk Sygehus og hos Aalborg Universitet Esbjerg sammen med en række nøglepersoner fra universitetets Institut for Energiteknologi og Institut for Kemi og Bioscience og repræsentanter fra sygehusets Trombose Forskningsenhed og Institut for Regional Sundhedsforskning i Esbjerg.

 

Forskning og rekruttering

Nogle af de forskningsemner hos Aalborg Universitet Esbjerg, som vækker interesse hos Sydvestjysk Sygehus, er blandt andet forskning i nye mikroorganismer som løsning på penicillinresistens og brug af 3D briller til rehabilitering og genoptræning.

Men det sydvestjyske samarbejde handler ikke kun om forskning.

Vi er enige om at anskue vores samarbejde i en bredere kontekst, så det også bliver i form af rekruttering af forskere til vores del af landet. I den forbindelse vil vi i samarbejdet have mere at byde på i forhold til forskeres ægtefæller, der ønsker ansættelse i Esbjergområdet, påpeger Susanne Lauth og Jens Bo Holm-Nielsen samstemmende.