Tilbud om kompetenceløft til turismevirksomheder

Det ambitiøse projekt Danske Turismekompetencer har til formål at hjælpe de danske turismevirksomheder med at indfri deres vækstpotentialer. Gennem skræddersyede forløb vil projektet tilføre væsentlige kompetencer til virksomhedernes ledere og medarbejdere.
Hver femte turismevirksomhed har udfordringer med at realisere sit potentiale for vækst på grund af manglende kompetencer. Gennem skræddersyede forløb vil projektet Danske Turismekompetencer opbygge de nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere i turismevirksomhederne. Kompetencer, der kan sikre, at virksomhederne kan indfri deres fulde vækstpotentiale.

”Projektet er et skarpt tilbud til erhvervet, hvor deltagelse i projektet ikke kræver betaling i form af kroner og ører, men deltagerens arbejdstid. Helt konkret kan det for eksempel være uddannelsesforløb inden for salg og service, personligt værtskab, digitalisering, forretningsudvikling eller content marketing. Forløbene bliver tilpasset den enkelte virksomheds forretningsplan og kommer dermed til at understøtte de vækstmål, der allerede er sat for virksomheden,” fortæller Pennie F. Henriksen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

I gennemsnit forventes den enkelte deltager at skulle investere 25 timer i et kompetenceforløb. Investeringen af arbejdstid og betalt kompetenceudvikling skal give virksomheden et afkast både på kort og lang sigt. Det kan være i form af højere kundetilfredshed, mersalg, nye markedstilpassede produkter, mere effektiv markedsføring eller mere effektiv drift. Alle forhold, der påvirker omsætning, indtjening, investering og beskæftigelse.

Har virksomhederne behov for hjælp til at få præciseret deres forretningsplan eller kompetencebehov, tilbyder projektet et forløb, hvor virksomhederne kan få hjælp til dette. De forløb vil være forberedende til den vækstrettede kompetenceudvikling.

 

Læs mere om tilbuddet her.