Turister skaber jobs – og især konferencegæster bruger penge

Odense Kommune har skabt en turismestrategi, som målrettet går efter jobskabelse og øget turismeforbrug. Nye tal fra VisitDenmark bekræfter, at styrket fokus på turisme kan være med til at skabe byens transformation.

 

Det har længe været en velkendt opfattelse i turismebranchen, at jo flere turister, desto flere jobs bliver der skabt.

 

Visit Denmark har sat tal på og bekræfter med sin analyse af turismens betydning, at turismen er et stærkt kort, hvis man vil nå i mål med at skabe flere jobs.

 

Analysen, der hviler på 2015-tal, viser, at, ud over hotel- og restaurationsbranchen, så skaber turisterne øget omsætning og job i andre brancher som fx detailhandlen.

 

Flere arbejdspladser

I løbet af 2015 brugte turisterne i Danmark i alt 97,5 mia. kr. Et forbrug, der skabte beskæftigelse i størrelsesordenen 118.000 fuldtidsjobs i både de direkte turismeerhverv, og det spreder sig som ringe i vandet til andre brancher.

 

De gode takter gælder ikke kun for turismen i hovedstaden. Analysen påviser, at også øvrige byer i Danmark høster arbejdspladser som effekt af den øgede turisme.

 

Odense er en international destination

I Region Syddanmark går Odense Kommune forrest og forbinder væksten i turismen med mål om at skabe synlighed om byens stærke position inden for robot- og droneindustrien. Blandt de fem delstrategier optræder erhvervsturismen med tiltrækning af internationale konferencer.

Erhvervsturisme er et centralt fokusområde for Odense Kommune. Vi har med Odeon fået et topmoderne kongres- og musikhus centralt beliggende lige midt i Danmark. Med Odeon er udbuddet af konferencefaciliteter i Odense nu mere alsidigt, og med Odenses placering midt i landet er der et væsentligt potentiale for at tiltrække flere messer og konferencer til byen, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) og tilføjer:

Udover øget beskæftigelse i byens turismeerhverv, er tiltrækningen af internationale og nationale konferencer centralt i forhold til Odenses ambition om øget internationalisering og tiltrækning af arbejdskraft til robot- og droneklyngen. Inspiring Denmark er en central samarbejdspartner for Odense Kommune i arbejdet med tiltrækningen af internationale konferencer og messer til Odense. Vi forventer, at vi sammen kan formå at tiltrække flere konferencer til Odense i de kommende år.

 

Yder gratis bistand

Det er ikke blot Odense Kommune, der nyder godt af samarbejdet med Inspiring Denmark, når internationale konferencer skal trækkes til danske hænder. Også regionens øvrige kommuner, erhvervslivet og forskningsmiljøerne kan trække på Inspiring Denmarks gratis bistand.

 

 

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere om Visit Denmarks analyse, kan du finde den her:

http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/turismen-bidrager-til-et-land-i-balance

 

http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/turismens-oekonomiske-betydning-i-danmark

 

.