Udenlandske mødedeltagere er guld værd

Kongres- og konferencedeltagere er værdifulde gæster i Syddanmark viser en ny rapport fra VisitDenmark. Mødemarkedet skaber en omsætning på hele 7,8 mia. kroner i regionen.

Og især de internationale konferencedeltagere, der forbruger 70 % mere i døgnet end en gennemsnitlig mødedeltager, bidrager stærkt.

VisitDenmark har i denne måned lanceret første del af en stor rapport om mødemarkedets økonomiske bidrag til dansk økonomi. Den belyser blandt andet den samlede omsætning i 2017 som følge af mødeaktiviteter. Denne omfatter både halvdagsmøder med ti deltagere såvel som internationale kongresser med flere tusinde besøgende.

Særligt kongresser og konferencer med internationalt fokus, der tiltrækker erhvervsfolk og forskere fra hele verden, giver økonomiske gevinster. Det understreger, at Inspiring Denmarks arbejde med at tiltrække internationale kongresser og konferencer også har betydning uden for mødelokalerne – ude i lokalsamfundet. Rapporten viser, at udenlandske overnattende kongres- og konferencedeltagere i 2017 havde et døgnforbrug på 4.190 kroner. En markant stigning på 24 % i forhold til 2010, hvor den seneste opgørelse blev foretaget, og det er fraregnet inflation.

Vigtigt strategisk samarbejde

VisitDenmark-rapporten viser, at de internationale overnattende konferencegæsters døgnforbrug i 2017 var 70 % højere end den gennemsnitlige mødedeltagers døgnforbrug. 40 % af de udenlandske overnattende gæsters forbrug går til overnatning, mens 20 % går til restaurantbesøg. Det øvrige forbrug dækker blandt andet transport, indkøb og museumsbesøg.

”Da det er de udenlandske gæster, vi har fokus på i vores langsigtede, strategiske samarbejde om at markedsføre Syddanmark som møde- og kongresdestination, er vi glade for at se rapporten bekræfte deres store økonomiske bidrag,” fortæller Else Aldahl, kongreschef hos Inspiring Denmark.

Med den store økonomiske gevinst for værtsbyerne er der helt naturligt stor konkurrence om at afholde de internationale konferencer og kongresser. Og Inspiring Denmark mærker, hvordan det er vigtigt at stå knivskarpt, når der skal bydes ind på et værtskab. Else Aldahl fremhæver det tætte, tværfaglige samarbejde med syddanske aktører som vigtigt. Dette er netop basis for at kunne tilbyde en attraktiv samlet pakke til beslutningstagerne, der tildeler et konferenceværtskab:

”Vi har i Syddanmark et godt, strategisk samarbejde med hotellerne, byerne og organisationer. De mange specialiserede områder, klynger og interesseorganisationer giver spændende muligheder i arbejdet med tiltrækning af internationale kongresser og konferencer. Noget vi f.eks. oplevede med konferencen 100 % Climate Neutrality i 2017. Her kunne vi trække på SDU Sønderborgs profil på området og på byens erhvervsfokus,” siger hun.

Syddanmark nummer 1 i Danmark

Med 1,28 mio. kongres- og konferencedeltagere er Syddanmark Danmarks største kongres- og konferencedestination. De 1,28 mio. svarer til 43 % af det samlede antal kongres- og konferencedeltagere i hele Danmark. Af VisitDenmark-rapporten fremgår det desuden, at kongresser og konferencer fylder mere for mødeindustrien i Syddanmark end i den øvrige del af landet, da kongres- og konferencegæsterne udgør 57 % af det samlede antal mødedeltagere i Syddanmark.

Det er den højeste andel blandt de danske regioner, og det afspejles ligeledes i, at møderne i Syddanmark i gennemsnit varer 1,54 dag. Længere end i nogen af de øvrige regioner. Syddanmark adskiller sig også fra resten af Danmark ved, at de fleste kongres- og konferencedeltagere deltog i møder afholdt på hoteller. I den øvrige del af landet foregik det meste af konferenceaktiviteten primært på f.eks. kongres- og udstillingscentre, konferencecentre og uddannelsesinstitutioner.

Fokus på syddanske styrkepositioner

I konkrete tal blev der i 2017 afholdt 43.600 møder i Syddanmark, hvoraf 20.300 var kongresser og konferencer. Antallet af deltagere var hele 2,26 mio., hvoraf næsten 1,3 mio. var kongres- og konferencedeltagere. 36% af mødedeltagerne var udenlandske.

”At vi har en høj andel af udenlandske deltagere i Syddanmark indikerer, at vi har mødesteder og faglige miljøer, der matcher både forskellige formål og størrelser. Vi kan byde på store, professionelle messecentre. Men vi har også mødesteder og hoteller, der ligger tilbagetrukket fra by og trafik i skov og ved strand. Når vi hos Inspiring Denmark sammen med værter og internationale organisationer skal finde et mødested for en konference, kan vi derfor tilbyde rammer, der er skræddersyede til deres ønsker,” siger Else Aldahl.

Hun tror på, at der fortsat er et stort potentiale for internationale konferencer i regionen. Ikke kun med blik for den økonomiske gevinst, men også skabelsen af vidensdeling og international eksponering af de syddanske virksomheder og institutioner. Det stærke samarbejde vil også i fremtiden bringe udenlandske gæster til regionen.

”Vi skal hele tiden have fokus både på de syddanske styrkepositioner som f.eks. robotter, sundhed og energieffektivisering. Men samtidig skal vi huske de mange internationalt anerkendte specialiseringer, der findes på blandt andet Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Gennem tiltrækning af internationale konferencer på deres fagområder understøtter vi deres internationalisering og øger på samme tid den syddanske andel af den internationale mødeturisme,” vurderer Else Aldahl. ”Vi kan jo se, at indsatsen omkring konferencer betaler sig og giver sorte tal på bundlinjen. En absolut win-win for os alle.”


Fakta om VisitDenmarks rapport

Rapporten ”Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark” er udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med MeetDenmark, HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Center for Regional- og turismeforskning. Rapporten er baseret på tal fra 2017.

Omsætningen for mødemarkedet på landsplan er steget med 25 % siden 2010 til at udgøre 26 mia. kroner på det landsdækkende, kommercielle mødemarked i 2017. Den syddanske andel udgør 7,8 mia. Stigningen skyldes først og fremmest kongresser og konferencer med mange udenlandske mødeturister.

Rapporten er den første i en række på tre. Senere på året vil også delrapporter om mødemarkedets samfundsøkonomiske effekter på beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu såvel som omfanget ferieturisme i forbindelse med mødedeltagelse blive offentliggjort.

Rapporten kan læses her.

Læs mere om VisitDenmarks undersøgelser inden for erhvervsturimen her.


FAKTA

Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme. Vi arbejder for at tiltrække internationale konferencer til Syddanmark i samarbejde med blandt andet forsknings og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.